Hết năm này qua tháng khác, những người nuôi ong ăn ngủ trong lán trại giữa những cánh rừng đầy hoa. Họ làm bạn với đàn ong, với hương và hoa, sống cuộc đời du mục lãng mạn...